• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

سازه ای

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود جزوه آموزشی - سیستم های سازه ای فلزی در ایران

  دانلود جزوه آموزشی - سیستم های سازه ای فلزی در ایران آزمایش غیر مخرب جوش ها ، نقاط تحت بازرسی و تنوب بازرسی ، بازرسی چشمی جوش ، نظام نامه تضمین کیفیت ، سیستم های دوگانه ، ترکیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده ی واگرا ، الزامات قاب های مهار بندی شده ی همگرای معمولی ، الزامات قاب های مهاربندی...
بالا