• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

سازه های بتن مسلح 2-

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - طراحی سازه های بتن مسلح 2- مهندس تورج الوانیان

  دانلود جزوه آموزشی - طراحی سازه های بتن مسلح 2- مهندس تورج الوانیان جزوه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به درس طراحی سازه های بتن مسلح 2 می باشد که بر اساس مقررات ملی ساختمان توسط مهندس تورج الوانیان ( بهار 1391 ) ؛ جمع آوری شده است . کنترل حالات بهره برداری ، اثرات منفی ترک و خیز ،...
بالا