• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

سازه های فلزی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - انواع اتصالات در سازه های فلزی

  دانلود مقاله آموزشی - انواع اتصالات در سازه های فلزی معایب استفاده از اتصال خورجینی ، مزایای استفاده از اتصال خورجینی ، اتصال خورجینی ، اتصال سه پل به ستون ، اتصال دو پل به ستون ، اتصال گیردار ، اتصال ساده ی تیر به ستون و شاهتیر ، اتصال ساده ، انواع اتصال ( ساده و اتصال صلب تیر به ستون ) و ...
بالا