• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

scc

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - بتن خود تراکم SCC

  دانلود مقاله تخصصی - بتن خود تراکم SCC مبانی طراحی بتن خود تراکم , مواد مورد نیاز برای ساخت SCC ؛ تنظیم طرح مخلوط ؛ مشخصات کلی بتن خود تراکم ؛ دیواره های مخازن عظیم ؛ و نمونه هایی از بناهایی که در آن از بتن خود تراکم استفاده شده است . آزمایش بتن خود تراکم ، ترکیب آزمایش ها ، ضوابط پذیرش آزمایش...
بالا