• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

سد مارون

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - مطالعه سد مارون

  دانلود مقاله آموزشی - مطالعه سد مارون در این مقاله ی آموزشی در مورد مطالعه ی رفتار سد مارون در مرحله ی دوم آبگیری به طور کامل توضیح داده شده است و مطالب مفیدی را در این زمینه ارائه می دهد . ساخت مدل هندسی سد ، مقایسه ی فشار اب حفره ای اندازه گیری شده و محاسباتی ، مقایسه تنش های اندازه گیری شده...
بالا