• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

سیفونی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی عملکرد سرریز سیفونی

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی عملکرد سرریز سیفونی بررسی عملکرد سرریز سیفونی به طور کامل در این مقاله ی آوزشی توضیح داده شده است . سرریز سیفونی ، تعریف , کاربرد و عملکرد سرریز سیفونی ، متعلقات ، ملاحظات طراحی ، دبی ، بار آبی ، معادله ی تخلیه ، ورودی ، تاج ، گلویی ، قطعه پایینی مجرا ، هوا گیر سیفون...
بالا