• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

شالوده های سطحی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - محاسبه نشست شالوده های سطحی

  دانلود جزوه آموزشی - محاسبه نشست شالوده های سطحی در این جزوه ی آموزشی روش های محاسبه ی نشست شالوده های سطحی مورد بررسی قرار داده شده است . محاسبه ی نشست به کمک روش سطوح مرزی وضعیت ، محاسبه نشست به کمک روش مسیر تنش ، محاسبه ی نشست به کمک روش مدول مماسی ، محاسبه ی نشست به کمک روش اسکمپتون و بیروم...
بالا