• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

شهر ها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - نقش باد در ساختار فضایی - کالبدی شهر ها

  دانلود مقاله مدیریت شهری - نقش باد در ساختار فضایی - کالبدی شهر ها مقاله ای در مورد مدیریت شهری را می توانید رد این قسمت از خانه ی معماری به صورت رایگان دانلود و مطالعه نمایید در این مقاله به مطالعه و بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی کالبدی شهر های مناطق گرم و خشک - گرم و مرطوب ؛ پرداخته شده...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی ارتباط نماد های شهری با هویت شهر ها

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی ارتباط نماد های شهری با هویت شهر ها مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد بررسی ارتباط نماد های شهری با هویت شهر ها مطالبی را ارائه می دهد ، که هدف از این بررسی معرفی نماد های مناسب برای شهر ، تعیین جایگاه نماد های شهری در میان توده های...
بالا