• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

شهرسازی -

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی صفات شهر اسلامی

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی صفات شهر اسلامی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است به مطالعه ی صفاتی از شهر اسلامی در متون اسلامی ؛ می پردازد . این مطلب توسط آقای دکتر محمد نقی زاده تهیه و تنظیم شده است . شهر اسلامی شهر تجلی توحید ، شهر اسلامی شهر عبودیت و عبادت ، شهر...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - نقش فضای شهری در بازآفرینی بافت های کهن شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - نقش فضای شهری در بازآفرینی بافت های کهن شهری مقاله ی دیگری در زمینه ی شهرسازی و طراحی شهری در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است و در آن در خصوص بررسی نقش فضای شهری در بازآفرینی بافت های کهن شهری توضیحاتی جامع و کاربردی ارائه شده است . این مقاله ی شهرسازی مربوط...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - روانشناسی محیطی

  دانلود مقاله شهرسازی - روانشناسی محیطی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای دکتر قاسم مطلبی تهیه و تنظیم شده است و مطالبی را در خصوص روانشناسی محیطی و دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری به طور کامل ارائه می دهد . روند ایجاد و توسعه ی روانشناسی محیطی ، نیاز به...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - هویت در منظر شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - هویت در منظر شهری مقاله ای که در این قسمت از شهرسازی مطالبی را در زمینه ی تداوم هویت در منظر شهری به طور کامل توضیح می دهد . این مقاله ی شهرسازی توسط آقای محمد آتشین بار تهیه و تنظیم شده است . واژه شناسی هویت ، شاخصه های اصلی هویت ، تضاد پویایی و استقرار ، ادغام محتوای...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تحلیل بر روابط اجتماعی در فضای شهری پایدار

  دانلود مقاله شهرسازی - تحلیل بر روابط اجتماعی در فضای شهری پایدار مقاله ی دیگری از شهرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است که در آن به بررسی و مطالعه تحلیل بر روابط اجتماعی در فضای شهری پایدار پرداخته شده است و توسط آقای دکتر سروش فتحی گرد آوری شده است . فرآیند های دائم تقسیم فضا...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - طراحی فضای شهری بوم گرا در توسعه های جدید شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - طراحی فضای شهری بوم گرا در توسعه های جدید شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحات کامل و کاربردی را در زمینه ی بررسی طراحی فضای شهری بوم گرا در توسعه های جدید شهری و آشتی توسعه و پایداری ارائه شده است که در این مقاله موضوع با تاکید بر طراحی...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تجزیه و تحلیل مالی شهرداری ها

  دانلود مقاله شهرسازی - تجزیه و تحلیل مالی شهرداری ها در این مقاله ی شهرسازی تجزیه و تحلیل منابع مالی شهرداری ها به روش سیستمی مورد مطالعه قرار گرفته است که توسط آقای رشید اصلانی تهیه و تنظیم شده است . نظام مالی یا مالیه شهرداری ها در تعامل با نظام های دیگر ، نظام انسانی و نظام اجرایی ، نظام...
 8. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - هویت های پست مدرن در فضاهای مسکونی شهر

  دانلود مقاله شهرسازی - هویت های پست مدرن در فضاهای مسکونی شهر مقاله ای که در زمینه س شهرسازی و مدیریت شهری در این قسمت قرار داده شده است توضیحاتی را در خصوص بازنمایی هویت های پست مدرن در فضاهای مسکونی شهر با تاکید بر شهر های ایران ارائه می دهد . هویت ساختگی ، سیاست ها و برنامه ریزی های کلان...
 9. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری مطلبی در زمینه ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری را مباحث شهرسازی می توانید در این قسمت از خانه ی معماری دانلود و مطالعه نمایید . دامنه ی کاربرد ، کمیته های ارتقای کیفی سیما و منظر شهری ، ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدی...
بالا