• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

شهرسازی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - شاخص های شهر سالم در الگوی توسعه پایداری شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - شاخص های شهر سالم در الگوی توسعه پایداری شهری مقاله ای از مهندسی شهرسازی را که در خصوص شاخص های شهر سالم در الگوی توسعه پایداری شهری مطالبی را ارائه می دهد ؛ می توانید در این قسمت از خانه ی معماری به صورت رایگان دانلود و مطالعه نمایید . شهر سالم ، نظریه ی توسعه ی پایدار ،...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به جغرافیا و برنامه ریزی شهری که در آن به طور کامل در مورد بررسی میزان سازگاری محله ی هفت حوض و مدائن با اصول رشد هوشمند توضیحات جامعی را ارائه می دهد . وجود فضا های سبز مناسب ، اصول و معیار های...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی -بررسی انواع تراکم

  دانلود مقاله شهرسازی -بررسی انواع تراکم ضریب سطح اشغال ، طبقات ساختمانی ، ضریب سطح زیربنا(تراکم ساختمانی) ، تراکم تعداد واحد مسکونی در سطح ، شدت کاربری زمین ، ساخت و ساز و تراکم جمعیتی ، اهداف برنامه ریزانه تراکم جمعیتی ، شاخص تعداد واحد مسکونی مجاز ، کل مساحت قطعه تفکیکی ، تأثیر تراکم...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - استراتژی توسعه پایدار

  دانلود مقاله شهرسازی - استراتژی توسعه پایدار این مقاله شهرسازی در مورد استراتژی توسعه پایدار ارائه می دهد . مفهوم توسعه پایدار ؛ استراتژی ملی توسعه پایدار و تفاوت کشور ها ، ابعاد توسعه پایدار ، الگوی تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار ، هماهنگی استراتژی ها ، هدف نهایی توسعه ، استفاده و بهره برداری...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی جایگاه پیاده راه در توسعه پایدار شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی جایگاه پیاده راه در توسعه پایدار شهری این مقاله شهرسازی توضیحاتی را در مورد بررسی جایگاه پیاده راه در توسعه پایدار شهری در اختیارتان قرار می دهد . نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی ، جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار ، تاثیر پیاده روی بر محیط زیست ، سهم پیاده راه...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی اهمیت فضا های سبز شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی اهمیت فضا های سبز شهری مطلبی از شهرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است که اطلاعاتی از بررسی اهمیت فضا های سبز شهری در جهت رسیدن به اهداف توسعه ی پایدار ارائه می دهد . فضای سبز شهری ، توسعه ی پایدار شهری ، انواع فضا های سبز شهری ، کارکرد زیست محیطی...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - محیط های شهری و امنیت کاربران

  دانلود مقاله شهرسازی - محیط های شهری و امنیت کاربران مطلبی که در این قسمت از خانه ی معماری در مورد شهرسازی قرار داده شده است اطلاعاتی از محیط های شهری عامل موثری بر امنیت کاربران در یک فرآیند توسعه پایدار شهری در اختیارتان قرار می دهد . امنیت ، محیط ، تقسیم بندی محیط ها ، محیط فرهنگی ، ارتباط...
 8. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی- شهرسازی و توسعه پایدار

  دانلود مقاله شهرسازی- شهرسازی و توسعه پایدار مقاله ای از بحث شهرسازی در این قسمت قرار داده شده است که اطلاعات کاربردی و کاملی را از شهرسازی و توسعه پایدار ارائه می دهد . حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی ، حمایت از سرمایه های طبیعی حساس ، آینده نگری در تصمیمات ، عدالت اجتماعی در تصمیمات و در بین...
 9. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی ضوابط احداث ساختمان های بلند مرتبه در تهران

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی ضوابط احداث ساختمان های بلند مرتبه در تهران مقاله ی شهرسازی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد بررسی ضوابط احداث ساختمان های بلند مرتبه در تهران مطالبی را شرح می دهد . سیمای برج سازی ، عوامل موثر در دستیابی به ضوابط ساختمان های بلند مرتبه ، نقد...
 10. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی با شیوه توانمند سازی

  دانلود مقاله شهرسازی - ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی با شیوه توانمند سازی مقاله ای که در مورد شهرسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی با شیوه توانمند سازی اطلاعاتی را توضیح م دهد را می توانید در این قسمت از خانه ی معماری دانلود و استفاده نمایید که در این مقاله نمونه ی موردی باقر شهر مورد...
 11. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - حاشیه نشینی و ناهنجاری های شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - حاشیه نشینی و ناهنجاری های شهری اصول نظری و تبیین پدیده ی حاشیه نشینی ، حاشیه نشینی و ویژگی های آن در شهر زاهدان ، مناطق حاشیه نشین شهر زاهدان ، ویژگی های جمعیتی کریم اباد ، خصوصیات و تنگناهای کریم اباد ، ویژگی های اقتصادی ساکنین کریم آباد ، مساحت واحد های مسکونی ، نوع...
 12. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - نوسازی بافت های فرسوده شهری و مشارکت شهروندان

  دانلود مقاله شهرسازی - نوسازی بافت های فرسوده شهری و مشارکت شهروندان تعاریف و مفاهیم مشارکت ، نظریه های شهرسازی ( برنامه ریزی ) مشارکتی ، شیوه ی مشارکت هدایت شده ، اشکال مختلف مشارکت مردم ، ارزیابی نظریه های شهر سازی مشارکتی ، معیار های ارزیابی نظریه ها ، دسته بندی نظریه های با توجه به شرایط...
 13. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مسکن روستایی در برنامه های توسعه

  دانلود مقاله شهرسازی - مسکن روستایی در برنامه های توسعه در این قسمت در مورد دانلود مقاله شهرسازی - مسکن روستایی در برنامه های توسعه مقاله ی از بحث شهرسازی ارائه شده است . معماری روستایی ، روستا ها و مسائل مسکن روستایی ، ضرورت توجه به مسکن روستایی ، تامین مسکن روستایی در برنامه های قبل از انقلاب...
 14. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بهسازی و نوسازی با رویکرد مشارکتی در بافت فرسوده

  دانلود مقاله شهرسازی - بهسازی و نوسازی با رویکرد مشارکتی در بافت فرسوده این مقاله ی شهرسازی مطالبی را در مورد بهسازی و نوسازی با رویکرد مشارکتی در بافت فرسوده ارائه می دهد که در آن محله ی سیروس مورد بررسی قرار گرفته است . تحول در محله و عوامل موثر در آن ، جذب مردم برای مشارکت ، قانون تملک ،...
 15. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - معرفی و ارزیابی اصالت بخشی در فرآیند احیای بافت های قدیم شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - معرفی و ارزیابی اصالت بخشی در فرآیند احیای بافت های قدیم شهری مقاله ای از مبحث شهرسازی را که در مورد معرفی و ارزیابی اصالت بخشی در فرآیند احیای بافت های قدیم شهری اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می دهد را می توانید در این قسمت از خانه ی معماری دانلود و طمالعه نمایید . سابقه...
 16. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - هویت رویکرد فرهنگ گرایانه تجدید حیات بافت های فرسوده شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - هویت رویکرد فرهنگ گرایانه تجدید حیات بافت های فرسوده شهری مقاله ی دیگری از شهرسازی قرار داده شده است که اطلاعاتی را در مورد هویت رویکرد فرهنگ گرایانه تجدید حیات بافت های فرسوده شهری در اختیارتان قرارتان قرار داده شده است . مداخله گرایانه ؛ انواع مداخلات در بافت های شهری ؛...
 17. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تحلیل بافت های فرسوده و مشکل ساز شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - تحلیل بافت های فرسوده و مشکل ساز شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد تحلیل بافت های فرسوده و مشکل ساز شهری ( از بافت های قدیمی و کهنه تا بافت های نو ، حاشیه و حومه ی شهر ) مطالبی را ارائه می دهد . بافت های قدیمی و کهنه ؛ بافت های روستایی...
 18. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مهندسی اجتماعی ، رویکرد نوین در تحقق پذیری حداکثری بافت های فرسوده

  دانلود مقاله شهرسازی - مهندسی اجتماعی ، رویکرد نوین در تحقق پذیری حداکثری بافت های فرسوده مقاله ی دیگری در زمینه شهرسازی برای استفاده ی کاربران گرامی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است که اطلاعاتی را در زمینه ی مهندسی اجتماعی ، رویکرد نوین در تحقق پذیری حداکثری بافت های فرسوده ارا ئه...
 19. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مطالعات عملیاتی و ساختاری تجدید حیات شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - مطالعات عملیاتی و ساختاری تجدید حیات شهری مقاله ای که در زمینه ی شهرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است اطلاعاتی را در زمینه ی مطالعات عملیاتی و ساختاری تجدید حیات شهری در اختیارتان قرار می دهد . ناپایداری ، نفوذ ناپایداری ، تجارب مداخله در بافت های فرسوده...
 20. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - ارائه الگوی بهینه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - ارائه الگوی بهینه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری مقاله ای در زمینه ی شهرسازی در این قسمت از خانه معماری قرار داده شده است که به طور کامل توضیحاتی را در مورد ارائه الگوی بهینه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری ، را شرح می دهد . در این مقاله همراه با توضیحاتی در این...
بالا