• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

شهرسازی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - عوامل تاثیر گذار در تقاضای مسکن شهری در تهران

  دانلود مقاله شهرسازی - عوامل تاثیر گذار در تقاضای مسکن شهری در تهران مقاله ای که د رمورد بحث شهرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد عوامل تاثیر گذار در تقاضای مسکن شهری در تهران مطالبی را ارائه می دهد . شکست بازار مسکن ، بررسی توصیفی متغیر های مدل ، آزمون همگرایی ،...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مراکزتاریخی وکهن شهری درجهان وایران

  دانلود مقاله شهرسازی - مراکزتاریخی وکهن شهری درجهان وایران مقاله ای که در این قسمت از خانهی معماری قرار داده شده است مربوط به چالش های باززنده سازی شهر ها در مراکزتاریخی وکهن شهری درجهان وایران م باشد . فرسودگی ، باز زنده سازی ، مرکز تاریخی شهر ، ضرورت احیای مراکز تاریخی شهر ، اهمیت مراکز...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تعیین تراکم در شهر های جدید

  در تعیین تراکم شهر ها جدیددانلود مقاله شهرسازی - تعیین تراکم در شهر های جدید اصول و نظریه های شهرسازی در ارتباط با تراکم ؛ اصول و معیار های هنجار های عام , راهبرد , مشکلات و تنگناها در تعیین تراکم شهر های جدید ، امکانات در تعیین تراکم شهر های جدید ، عناصر کالبدی - فضایی ، عناصر زیست محیطی ،...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

  دانلود مقاله آموزشی - ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای سهولت در عبور و مرور معلولین مطالبی را ارائه می دهد . ضوابط توصیه ای مناسب سازی محیط شهر برای معلولین ، فضا های بهداشتی ،...
 5. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس طراحی معماری و شهرسازی

  دانلود جزوه آموزشی - درس طراحی معماری و شهرسازی جزوه ای از درس طراحی معماری و شهر سازی که مربوط به موسسه ی آموزش عالی پیشتازان ( ویرایش 1392 ) است را می توانید در این قسمت از خانه ی معماری دانلود نمایید . تاریخ شهر و شهر سازی ، نگاهی به نظریه ی سازش با محیط ، شهر صنعتی ، تحولات شهرسازی ، تعادل...
بالا