• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

سریز سیفونی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی عملکرد سریز سیفونی

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی عملکرد سریز سیفونی سرریز سیفونی ( تعریف و عملکرد ) ، مقطع تیپ سر ریز سیفونی ، ساختمان سر ریز سیفونی ، عملکرد ، متعلقات ، کلاهک سر ریز سیفونی در چپ ، ملاحظات طراحی ، معادله ی تخلیه ، هواگیر سیفون ( ترمز سیفون ) ، حفاظت در برابر فرسایش ، نشست و آبشستگی ، معایب ، ساختمان...
بالا