• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

پست مدرن

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - هویت های پست مدرن در فضاهای مسکونی شهر

  دانلود مقاله شهرسازی - هویت های پست مدرن در فضاهای مسکونی شهر مقاله ای که در زمینه س شهرسازی و مدیریت شهری در این قسمت قرار داده شده است توضیحاتی را در خصوص بازنمایی هویت های پست مدرن در فضاهای مسکونی شهر با تاکید بر شهر های ایران ارائه می دهد . هویت ساختگی ، سیاست ها و برنامه ریزی های کلان...
بالا