• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

سوپر فریم

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - فناوری سوپر فریم

  دانلود مقاله آموزشی - فناوری سوپر فریم مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط فرآیند تولد فناوری سوپر ؛ فناوری بتن پر مقاوم ؛ فناوری اسکلت بلند پیش ساخته بتنی ، فناوری استفاده از کابل های پس تنیده ؛ فناوری استفاده از میرار های ویسکوز ویژه ، ترکیب فناوری ها ، استفاده از فناوری سوپر فریم...
بالا