• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

تاریخی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مراکزتاریخی وکهن شهری درجهان وایران

  دانلود مقاله شهرسازی - مراکزتاریخی وکهن شهری درجهان وایران مقاله ای که در این قسمت از خانهی معماری قرار داده شده است مربوط به چالش های باززنده سازی شهر ها در مراکزتاریخی وکهن شهری درجهان وایران م باشد . فرسودگی ، باز زنده سازی ، مرکز تاریخی شهر ، ضرورت احیای مراکز تاریخی شهر ، اهمیت مراکز...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - آشنایی با ضوابط طراحی معماری بافت های تاریخی

  دانلود مقاله آموزشی - آشنایی با ضوابط طراحی معماری بافت های تاریخی این مقاله آموزشی جهت آشنایی با ضوابط طراحی معماری بافت های تاریخی قرار داده شده است . ضوابط و استاندارد های مدون ، وجوه خاص طراحی ، اصول و ضوابط مدون در بافت تاریخی ، پیوستگی و یکپارچگی ، مدیریت تغییر ، دریافت مضامین نهفته در...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - خصوصیات تاریخی بنا

  دانلود مقاله آموزشی - خصوصیات تاریخی بنا مرمت بنا ، خصوصیات معماری صفوی ، خصوصیات معماری بنا ، دیوار ، کف ، مصالح مورد استفاده در بنا ، مشخصات فیزیکی بنا ، حجره متاهیلین ، محل قرار گیری کلاس درسدر زمستان و تابستان ، فضای ورودی ، محل ورودی ، هندسه ساختار ، قرینه سازی ، معماری منظر بنا ، نشانه...
بالا