• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

تدریس

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - تدریس تحلیل سازه 2 - 07

  دانلود جزوه آموزشی - تدریس تحلیل سازه 2 - 07 درجات آزادی ، درجه آزادی انتقالی ، درجه ی آزادی خرپا ، روش شیب - افت بدون بارگذاری روی اعضاء و با بارگذاری روی اعضاء ، روش روش توزیع لنگر ( پخش لنگر یا کراس ) سختی ؛ سختی تعدیل یافته ، مراحل روش پخش لنگر ، تحلیل قاب با یک درجه آزادی به روش پخش...
بالا