• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

تجهیز کارگاه

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - تجهیز کارگاه

  دانلود جزوه آموزشی - تجهیز کارگاه جزوه ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد تجهیز کارگاه ها توضیحات کاملی را ارائه می دهد . تجهیز اولیه ، مدت زمان تجهیز کارگاه اولیه ، تجهیز ثانویه ، تجهیز ثانویه ، چالش های تجهیز کارگاه ، تحویل کارگاه ، تعهد کارفرما ، تامین زمین از سوی...
بالا