• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

تنش و کرنش

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - مبحث تنش و کرنش

  دانلود جزوه آموزشی - مبحث تنش و کرنش در این قسمت بخشی از مطالب درس مقاومت مصالح قرار داده شده است ، تجزیه ی بردار تنش ؛ مقایسه ی روابط تبدل تنش و تبدیل کرنش ؛ رابطه ی تنش و کرنش ، ارتباط مدول الاستیسیته و مدول برشی ، معادلات دیفرانسیل تعادل در حل تنش دو بعدی ؛ کرنش های اصلی و دایره ی کرنش مور ؛...
بالا