• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

تقسیمات

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - تحلیل تقسیمات کالبدی شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - تحلیل تقسیمات کالبدی شهری در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در زمینه ی مدیریت شهری قرار داده شده است که در آن در خصوص تحلیل تقسیمات کالبدی شهری بر اساس مدیریت یکپارچه توضیحاتی ارائه شده است و شهر شیراز را به عنوان نمونه ی موردی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است ...
بالا