• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

تقویت شده

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بتن مسلح تقویت شده - مرادی

  دانلود مقاله آموزشی - بتن مسلح تقویت شده - مرادی در این مقاله آموزشی در مورد ارزیابی رفتار برشی تیر های عمیق بتن مسلح تقویت شده با الیاف پلیمری مسلح FRP به طور کامل توضیح داده شده است و توسط آقای محسن مرادی گردآوری شده است . ساختار مصالح FRP ، تیر های عمیق ، بررسی رفتار تیر های عمیق بتن مسلح ،...
بالا