• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

آتش نشانی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود ضوابط معماری- ضوابط و مقررات ایستگاه های تیپ آتش نشانی

  دانلود ضوابط معماری- ضوابط و مقررات ایستگاه های تیپ آتش نشانی مطلبی که در این قسمت قرار داده شده است به کامل ضوابط و مقررات طراحی و ایستگاه های تیپ آتشنشانی را شرح می دهد . اتاق اطلاعات و مخابرات ؛ آشیانه ؛ محل شستشو ؛ مواد و مصالح ، ورودی و خروجی ؛ تهویه و نور ؛ شیب ، آسایشگاه ، اتاق فرمانده ،...
بالا