• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

توسعه پایدار

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - استراتژی توسعه پایدار

  دانلود مقاله شهرسازی - استراتژی توسعه پایدار این مقاله شهرسازی در مورد استراتژی توسعه پایدار ارائه می دهد . مفهوم توسعه پایدار ؛ استراتژی ملی توسعه پایدار و تفاوت کشور ها ، ابعاد توسعه پایدار ، الگوی تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار ، هماهنگی استراتژی ها ، هدف نهایی توسعه ، استفاده و بهره برداری...
بالا