• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

توسعه شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - استقرار کاربری توسعه شهری و خدمات

  دانلود مقاله مدیریت شهری - استقرار کاربری توسعه شهری و خدمات مقاله تای که در این قسمت از خانه ی معماری به صورت رایگان قرار داده شده است مطالبی را در خصوص طرح مدل نوین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری توسعه ی شهری و خدمات ، به طور کامل شرح می دهد . این مقاله توسط آقای...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - ایجاد کمربند سبز در طرح های توسعه شهری

  دانلود مقاله طراحی شهری - ایجاد کمربند سبز در طرح های توسعه شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای محمود طالبی ، آقای حسن جهانبازی و آقای یعقوب ایران منش تهیه و تنظیم شده است . این مقاله مطالبی را در مورد بررسی نقش و جایگاه کمربند سبز در طرح های توسعه ی شهری...
بالا