• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

توسعه شهري

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - مطالعه سيرتحول تهيه طرحهاي توسعه شهري در جهان و ايران

  دانلود مقاله طراحی شهری - مطالعه سيرتحول تهيه طرحهاي توسعه شهري در جهان و ايران مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری در مورد طراحی شهری قرار داده شده است توسط آقای دكتررضا احمديان ، تهیه و تنظیم شده است . تغيير ساختار فضايي شهرها ؛ سكونتگاه انساني ؛ توسعه شهري در جهان ؛ مراحل تهيه طرح هاي...
بالا