• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

توسعه

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - شاخص های شهر سالم در الگوی توسعه پایداری شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - شاخص های شهر سالم در الگوی توسعه پایداری شهری مقاله ای از مهندسی شهرسازی را که در خصوص شاخص های شهر سالم در الگوی توسعه پایداری شهری مطالبی را ارائه می دهد ؛ می توانید در این قسمت از خانه ی معماری به صورت رایگان دانلود و مطالعه نمایید . شهر سالم ، نظریه ی توسعه ی پایدار ،...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مسکن روستایی در برنامه های توسعه

  دانلود مقاله شهرسازی - مسکن روستایی در برنامه های توسعه در این قسمت در مورد دانلود مقاله شهرسازی - مسکن روستایی در برنامه های توسعه مقاله ی از بحث شهرسازی ارائه شده است . معماری روستایی ، روستا ها و مسائل مسکن روستایی ، ضرورت توجه به مسکن روستایی ، تامین مسکن روستایی در برنامه های قبل از انقلاب...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی توسعه پایدار درساماندهی بافت فرسوده

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی توسعه پایدار درساماندهی بافت فرسوده مقاله ای که در اینقسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی ار در مورد بررسی تحقق توسعه پایدار ( بعد کالبدی ) درساماندهی بافت فرسوده مطالبی را شرح می دهد . مبانی نظری تحقیق ، دستیابی به توسعه ی پایدار در بافت های فرسوده ، شاخص...
بالا