• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

تحلیل سازه 2

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس تحلیل سازه 2 - عطار

  دانلود جزوه آموزشی - درس تحلیل سازه 2 - عطار جزوه ی دیگری از درس تحلیل سازه ی دو را می توانید در این قسمت از خانه ی معماری دنلود و در یادگیری این درس از آن استفاده نمایید . مباحث آموزشی این جزوه ی درسی به شرح زیر می باشند : مقدمه ای بر تحلیل ماتریسی سازه ها ( روش سختی یا تغییر مکان ، روش نرمی...
 2. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس تحلیل سازه 2 - مهندس سلیمانیان

  دانلود جزوه آموزشی - درس تحلیل سازه 2 - مهندس سلیمانیان جزوه ای که در این قسمت از درس تحلیل سازه ی دوقرار داده شده است به صورت دست نویس و خوانا تهیه شده است و مربوط به مهندس سلیمانیان می باشد . لنگر گیر داری ، کاربرد روش شیب - افت در تیر های سراسری ، کاربرد روش شیب - افت در تیر های سراسری در...
 3. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - تدریس تحلیل سازه 2 - 07

  دانلود جزوه آموزشی - تدریس تحلیل سازه 2 - 07 درجات آزادی ، درجه آزادی انتقالی ، درجه ی آزادی خرپا ، روش شیب - افت بدون بارگذاری روی اعضاء و با بارگذاری روی اعضاء ، روش روش توزیع لنگر ( پخش لنگر یا کراس ) سختی ؛ سختی تعدیل یافته ، مراحل روش پخش لنگر ، تحلیل قاب با یک درجه آزادی به روش پخش...
بالا