• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

تحقق مدیریت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - بررسی و شناسایی ابعاد و راهکار های تحقق مدیریت یکپارچه شهری

  دانلود مقاله تخصصی - بررسی و شناسایی ابعاد و راهکار های تحقق مدیریت یکپارچه شهری مقاله ای تخصصی از مهندسی شهرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است که به طور کامل در مورد بررسی و شناسایی ابعاد و راهکار های تحقق مدیریت یکپارچه شهری توضیحات جامعی را ارائه می دهد . جامعه آماری و روش...
بالا