• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و انرژی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی - شهر اصفهان

  دانلود مقاله آموزشی - طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی - شهر اصفهان مطلبی که در این قسمت ارائه شده است مربوط به مطالعات طرح 1 (طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی) شهر اصفهان می باشد و به طور کامل در این مورد توضیح داده شده است . مطالعات بسترشناسی طرح ، شاخص آلودگی هوا ، فیزیک ساختمان ، سیستم...
بالا