• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و اصلاحات آن

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود رایگان - قوانین و ضوابط شهرداری ها و اصلاحات آن

  دانلود رایگان - قوانین و ضوابط شهرداری ها و اصلاحات آن قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهر ها و قصبات مصوب ، تشکیل انجمن نظارت ، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ، تشکیل ادراه شهرداری و رفع اختلافات ، وظایف انجمن شهر و قصبه ، وظایف شهرداری ها ، متفرقه ، رئیس مجلس شورای ملی ، تاسیس شهرداری ،...
بالا