• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و کاهش آسیب پذیری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - برنامه ریزی کالبدی و کاهش آسیب پذیری شهری

  دانلود مقاله آموزشی - برنامه ریزی کالبدی و کاهش آسیب پذیری شهری مقاله ی شهرسازی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی را در خصوص نقش برنامه ریزی کالبدی در در کاهش آسیب پذیری شهر ها در برابر خطرات زلزله به طور دقیق ارائه می دهد . برنامه ریزی شهری و آسیب پذیری شهر ها ، بافت...
بالا