• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و کاهش

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به نشریه ی بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد و در آن به موضوع ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری پرداخته شده است و توضیحات کامل و کاربردی را در این زمینه...
بالا