• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و ضوابط آنها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود ضوابط - مطالعه هتل ها و ضوابط آنها

  دانلود ضوابط - مطالعه هتل ها و ضوابط آنها مطلب آموزشی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است اطلاعات مفید و کاربردی را درمورد انواع هتل ها و ضوابط و اصولی که در طراحی آنها می بایست رعایت گردد ارائه می دهد . مجتمع خدماتی با هدف کسب درآمد ، مجتمعهای خدمات رفاهی و بین راهی ، متل یا...
بالا