• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و ضوابط

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود ضوابط - مطالعه استاندارد ها و ضوابط در هتل ها

  دانلود ضوابط - مطالعه استاندارد ها و ضوابط در هتل ها می توانید در این قسمت با استفاده از استاندارد ها و ضوابط مورد استفاده در هتل ها آشنا شوید ، مدارک قابل ارائه و نقشه های فنی ؛ دسته بندی های مختلف هتل ها ؛ ضوابط سازمان جهانی جهانگیری ، شرایط عمومی برای همه مرتبه های هتل ها ؛ شرح فعالیت های هتل...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود رایگان - قوانین و ضوابط شهرداری ها و اصلاحات آن

  دانلود رایگان - قوانین و ضوابط شهرداری ها و اصلاحات آن قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهر ها و قصبات مصوب ، تشکیل انجمن نظارت ، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ، تشکیل ادراه شهرداری و رفع اختلافات ، وظایف انجمن شهر و قصبه ، وظایف شهرداری ها ، متفرقه ، رئیس مجلس شورای ملی ، تاسیس شهرداری ،...
بالا