• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و فضا های مورد نیاز آنها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - طرح هتل ها و فضا های مورد نیاز آنها

  دانلود مقاله آموزشی - طرح هتل ها و فضا های مورد نیاز آنها طر ح فاض های مورد نیاز در انواع متفاوت هتل ها ، رستوران ها و ارائه خدمات غذایی ، آشپزخانه ی هتل ، هتل های مدرن ، نمونه هایی از طرح هتل ها، متل ها ، پانسیون جوانان و نمونه هایی از طرح آن ها ، خوابگاه ها ، امکانات ، اتاق های سرپرست و ...
بالا