• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و مدیریت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - شهرداری ها و مدیریت بهره برداری در شهر جدید

  دانلود مقاله شهرسازی - شهرداری ها و مدیریت بهره برداری در شهر جدید در این مقاله ی شهرسازی در مورد شهرداری ها و مدیریت بهره برداری در شهر جدید به طور کامل به از گفتگو با آقای اسماعیل صالحی توضیح داده شده است . عملکرد شهر های جدید ، آیین نامه ی ایجاد و احداث شهر های جدید ، ساختار های مدیریتی شرکت...
بالا