• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و منابع درآمدی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تامین مالی و منابع درآمدی شهر

  دانلود مقاله شهرسازی - تامین مالی و منابع درآمدی شهر مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است اطلاعاتی را در خصوص تامین مالی و منابع درآمدی شهر در اختیارتان قرار می دهد و در این جهت موضوع بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران و اولویت بندی آن ها را مورد تحلیل و...
بالا