• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و مقاوم سازی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - کامپوزیت FRP و مقاوم سازی - مومنی نژاد

  دانلود مقاله آموزشی - کامپوزیت FRP و مقاوم سازی - مومنی نژاد مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است در مورد مبانی کاربرد کامپوزیت های FRP در تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود توضیحات کاملی را ارائه می دهد . این مقاله آموزشی توسط آقای کسری مومنی نژاد تهسه و تنظیمشده است . تعریف کامپوزیت ،...
بالا