• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و مشکل ساز

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تحلیل بافت های فرسوده و مشکل ساز شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - تحلیل بافت های فرسوده و مشکل ساز شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد تحلیل بافت های فرسوده و مشکل ساز شهری ( از بافت های قدیمی و کهنه تا بافت های نو ، حاشیه و حومه ی شهر ) مطالبی را ارائه می دهد . بافت های قدیمی و کهنه ؛ بافت های روستایی...
بالا