• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و معماری اسلامی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه معماری - مطالعه مقرنس و معماری اسلامی

  دانلود پروژه معماری - مطالعه مقرنس و معماری اسلامی مقرنس از دیدگاه فنی و کاربردی ، شمسه تخته قطارتی ، نقشی تزئینی ، موزائیک مزین ، فرهنگ زیشه دار و درخشان ایرانی ، عضوی از اعضای سازنده معماری و هنر ، زینت سطوح مقرنس ، مقبره امیر تیمور در سمرقند ، مقرنس پس از اسلام در ایران ، مقرنس لانه زنبوری ،...
بالا