• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و ناهنجاری های

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - حاشیه نشینی و ناهنجاری های شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - حاشیه نشینی و ناهنجاری های شهری اصول نظری و تبیین پدیده ی حاشیه نشینی ، حاشیه نشینی و ویژگی های آن در شهر زاهدان ، مناطق حاشیه نشین شهر زاهدان ، ویژگی های جمعیتی کریم اباد ، خصوصیات و تنگناهای کریم اباد ، ویژگی های اقتصادی ساکنین کریم آباد ، مساحت واحد های مسکونی ، نوع...
بالا