• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و نقد

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه دانشجویی - تحلیل و نقد ایستگاه های اتوبوس

  دانلود پروژه دانشجویی - تحلیل و نقد ایستگاه های اتوبوس تاریخچه ی اتوبوس رانی در ایران ، عوامل موثر در مجتمع های زیستی شهری و روستایی ، شناخت اقلیم ها ، بررسی مباحث اقلیمی ، بررسی مباحث جغرافیایی ، معیار های انسانی ، فرآیند رفتار انسانی ، رعایت ابعاد انسانی در طراحی اجزاء و تجهیزات شهری ، مرحله ی...
بالا