• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و نقش آن در

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - چمن و نقش آن در فضاهای شهری ایران

  دانلود مقاله مدیریت شهری - چمن و نقش آن در فضاهای شهری ایران مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در خصوص چمن و نقش آن در طراحی فضاهای شهری مطالبی را ارائه می دهد . تصفـيه هوا وكـاهـش آلــودگی هوا را در مـحـيط های شـهري، كاشـت فضـای سـبز ، محـل گـل و درختـان ، طـراحی فضای...
بالا