• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و کنترل پروژه

 1. A

  جزوه دانلود جزوه تخصصی - آموزش مدیریت و کنترل پروژه

  دانلود جزوه تخصصی - آموزش مدیریت و کنترل پروژه انواع پروژه و ویژگی ها پروژه ؛ چرخه ی حیات پروژه ؛ محدودیت های پروژه ؛ تاریخچه مدیریت پروژه ؛ فرآیند های مدیریت پروژه ؛ فرآیند های تهیه ی محصول پروژه ؛ مراحل انجام پروژه ؛ وظایف مدیر پروژه ؛ برنامه ریزی پروژه و کنترل پروژه ، فرآیند و گام های...
 2. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - مديريت و کنترل پروژه

  دانلود جزوه آموزشی - مديريت و کنترل پروژه جزوه ای کامل از آموزشی مديريت و کنترل پروژه را می توانید به صورت رایگان در این قسمت از خانه ی معماری دانلود و مطالعه نمایید . تسطيح منابع ، الگوريتم برنامه ريزي تخصيص منابع محدود ، برنامه ريزي و تخصيص منابع ، تبديل شبکه هاي CPM به نمودارهاي گانت ،...
بالا