• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و نوسازی شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - تامین منابع مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری

  دانلود مقاله تخصصی - تامین منابع مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری منافع جاری ، طراحی اوراق سرمایه گذاری نوسازی شهری با عایدات متقارن و تصادفی ، ارکان مشارکت سهام دار پروژه ، انتشار اوراق سهام پروژه ، انتشار اوراق مشارکت ، نحوه ی بهره مندی از بازار سرمایه ی توسعه ی شهری ایران ، تشکیل شرکت های...
بالا