• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و سازه های

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - محاسبات ساختمان ها و سازه های بتنی 1

  دانلود جزوه آموزشی - محاسبات ساختمان ها و سازه های بتنی 1 خاموت ها ، تحلیل و طراحی مقاطع با استفاده ا نمودار های اندرکشن ، حداکثر نیروی محوری ، رابطه ی تعادل ، لنگر گیری ، ستون های کوتاه ، لنگر گیری حول محور پلاستیک ، کنترل فشار ، حالت های رفتار ستون ، حالت متوازن ، اثر توام نیرو محوری و لنگر...
بالا