• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و سنجش

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی -شهرک اکباتان و سنجش کیفیت محیط سکونت

  دانلود مقاله شهرسازی -شهرک اکباتان و سنجش کیفیت محیط سکونت مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای مجتبی رفیعی ، آقای علی اکبر تقوایی و آقای فرزن امین صالح ( دانشکده ی هنر و معماری - دانشگده ی تربیت مدرس ) تهیه و تنظیم شده است و در آن مطالبی را در زمینه ی مطالعه ی...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - مطالعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی

  دانلود مقاله طراحی شهری - مطالعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی حیطه ی کیفیت زندگی و سنجش آن ، محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون ، مراقبت های بهداشتی ، سطح زندگی و پیشرفت های مادی ، تغییر در سطح درآمد مردم ، روابط اجتماعی ، شادمانی خانوادگی ، تفاوت های ناحیه ای ، رفتار های ناهنجار اجتماعی و ...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری -لرستان

  دانلود مقاله شهرسازی - توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری - لرستان مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در خصوص مطالعه و بررسی توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری ارائه می دهد و در آن شهر نور آباد در استان لرستان به عنوان نمونه ی موردی ؛ مورد بررسی قرار...
بالا