• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و صرفه جویی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - ترویج طراحی اقلیمی و صرفه جویی مصرف سوخت

  دانلود مقاله آموزشی - ترویج طراحی اقلیمی و صرفه جویی مصرف سوخت مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است درمورد راه کار های ترویج و طراحی اقلیمی با هدف کاهش مصرف سوخت مطالبی را به طور کامل شرح می دهد . این مقاله ی تخصصی توسط آقای مهدی سید الماسی گررد آوری شده است . طراحی اقلیمی...
بالا