• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و سرمایه اجتماعی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - توسعه محله و سرمایه اجتماعی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - توسعه محله و سرمایه اجتماعی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقایان محمد محسن رضوی و محسن حجازی جوشقانی تهیه و تنظیم شده است و مطالبی را در زمینه ی توسعه محله و سرمایه اجتماعی ارائه می دهد که در آن طلاب مشهد به صورت موردی مورد مطالعه و...
بالا