• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و سرریز

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه دانشجویی - مطالعه انواع سد و سرریز ها

  دانلود پروژه دانشجویی - مطالعه انواع سد و سرریز ها پروژه ای که می توانید در این قمسمت دانلود نمایید در مورد مطالعه انواع سد و سرریز مطالب مفید و کاربردی را ارائه می دهد که برای مهندسین عمران بسیار مفید باشد . پدیده کاویتاسیون ، سرريز سيفوني ، سدهای سنگریز ، سدهای بتنی قوسی ، سدهای بتنی پشت بند...
بالا