• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و صوت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - كنترل و كاهش آلودگي هوا و صوت با تكيه بر ابزارهاي قانوني

  دانلود مقاله مدیریت شهری - كنترل و كاهش آلودگي هوا و صوت با تكيه بر ابزارهاي قانوني مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری در خصوص مدیریت شهری قرار داده شده است توسط آقای محمد هادي حيدرزاده ، خانم مريم علي تبريزي ، خانم زینب یعقوب پور از ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران تهیه و تنظیم...
بالا